Potrzebujemy 40 tys. zł na pomoc dla Lenki, Madzi i Emila

Lenka

Lenka urodziła się z wieloma schorzeniami, m.in. wadą ośrodkowego układu nerwowego, wadą serca, wiotkością uogólnioną, oczopląsem a także powiększonym obwodem głowy. Od 1 roku życia zmaga się dodatkowo z napadami padaczkowymi. Dziewczynka nie chodzi, nie mówi. Podczas ubiegłorocznego Turnieju udało się zebrać dla Lenki kwotę 15 000 zł, która pokryła koszt rocznej rehabilitacji. Dzięki temu Lenka lepiej siedzi, porusza się i chwyta. Zebrane podczas tegorocznego Turnieju środki przeznaczone zostaną na dalszą rehabilitację dziewczynki.

Madzia

Mając 2,5 roku Madzia zachorowała na białaczkę limfoblastyczną. Leczenie trwało 2 lata i zakończyło się sukcesem. Niestety po 6 latach choroba wróciła. Leczenie wznowy jest bardzo trudne ponieważ chemia jest dużo mocniejsza i niesie ze sobą skutki uboczne, m.in uszkodzenie nerwów, ciężka polineuropatia czuciowo – ruchowa i silna osteoporoza. Madzia obecnie jest rehabilitowana, robi postępy, zaczyna chodzić przy pomocy chodzika. Zebrane podczas tegorocznego Turnieju środki przeznaczone zostaną na dalszą rehabilitację dziewczynki, której koszt to 15 000 zł.

Emil

Emilek choruje na martwicę kości udowej tzw. chorobę Perthesa. Od roku kuleje na prawą nóżkę. Ma bardzo duży przykurcz w pachwinach nóg. Chłopiec potrzebuje operacji. Aby chirurg podjął się zabiegu, Emilek musi być rozciągnięty do pozycji szpagatu. Bez operacji Emilek będzie miał krótsza nóżkę. Chłopiec potrzebuje codziennej rehabilitacji. Zebrane podczas tegorocznego Turnieju środki przeznaczone zostaną na dalszą rehabilitację chłopca, której koszt to 10 000 zł.